Maxtor fitor Phosfull

Maxtor-Fitor-Phosful karışımı çok yoğun bir ozon oluşturur.
Bakteri ve mantarların cogu unaerobiktir
 (oksijensiz yasar
şartlar.) Ozon aerobik bu unaerobik koşulları yapar. Bu yüzden kullanılır
,bakterileri ve mantarları 
kolayca ve surekli olarak yeniler
En önemli avantajı, Maxtor-Fitor-Phosful karışımı taşınabilir 
olduğunu
xylem ve floem delikleri. Bununla birlikte, tüm fitoplazmaları, bakterileri ve mantarları çöker

ETKİLENEN HASTALIKLAR :

*Clavibacter michiganenses

*Pseudomanas  corugata

*Pseudomanas sp
*Xhantomanas

*Agrobacterium  tumafacience

*Phytopthora
Fusarium sp.

*Phytopthora capsisi

*Phytopthora citropthora

*Phtyopthora sp.

*Erwinia amlyvora

*Erwinia caratova

*Phoma thracheiphila

*Phomapsis viticola

*Botyrytis sp

*Alternaria

*Rhizoctonia

*Verticillum'da sp.

*Cipiroplazma citri

*Phytoplazmas 
Cand.

*phytoplazma
 phyri

Kullanım Dozu:

Yaprak Uygulaması: 1 set halinde Maxtor-fitor-phosfull 500 litre su tankIna dökülüp uygulama yapılır.

Toprak Uygulaması: 1 set halinde damlamadan 2,5 dekar alan için uygulama yapılır.